Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

kmj
8353 ecc4
Reposted fromnazarena nazarena
kmj
Ludzie zawsze myślą, że szczęście da im to, czego jeszcze nie mają.
— Volant / volantification.pl
Reposted fromintotheblack intotheblack
0497 3295
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamyceline myceline
kmj
kmj
Småland, Sweden
kmj
kmj

December 05 2017

kmj
5170 8ab6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachowchow chowchow
kmj

December 04 2017

kmj
- Zatańczy Pani?
- Tańczyłam z diabłem. Nie jestem pewna czy dotrzyma mi Pan kroku...
- Diabeł brał u mnie lekcje, Madamme...
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
kmj
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viaStoneColdSober StoneColdSober
kmj
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
kmj
kmj
4950 ad1d
Reposted fromescapism escapism viamauak mauak
kmj
5520 6383 500
Reposted fromteijakool teijakool
kmj
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viaflabbergasted flabbergasted

December 03 2017

kmj
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaselsey selsey
kmj
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaselsey selsey
kmj
kmj
5768 34db
Reposted fromczinok czinok vianevermind336 nevermind336
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl