Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

kmj
2583 e203 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamaciory maciory
kmj
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaAgnya Agnya
kmj

brevyy:

Final boss

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
kmj
Reposted fromgruetze gruetze viaPaseroVirus PaseroVirus
kmj
Reposted frommr-absentia mr-absentia viawasteland wasteland
kmj
1681 abf9 500

February 22 2018

kmj
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
kmj

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
kmj
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viafinatka finatka
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viafinatka finatka
kmj
9951 2fa8

February 20 2018

kmj
kmj
3837 7eda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavertheer vertheer
kmj
Reposted fromfalk falk viavertheer vertheer
kmj
Reposted fromFlau Flau viavertheer vertheer
kmj
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vianaturalginger naturalginger
kmj
7193 1673
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viaczinok czinok
kmj

kiedy umrę kochanie.

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często pisze do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który chłodny
- Halina Poświatowska
kmj
Chodzi mi o to - powiedział - że gdy o kimś myślisz, gdy nie możesz o kimś zapomnieć, dostrzegasz go wszędzie wokół.
— Anna Davis

February 18 2018

kmj
0167 2697
Reposted fromGIFer GIFer viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl