Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viasoko soko
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viashillenya shillenya
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
3551 722f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGEEK1 GEEK1
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaonesmile onesmile
4710 73ba
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
2652 d426
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaGEEK1 GEEK1
2061 8bc9 500
Reposted frompatchrzan patchrzan viaikari ikari
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viamoppie moppie
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viadeepbluex deepbluex
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viahormeza hormeza
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viaamphetaminelogic amphetaminelogic
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
1969 7c96
Reposted fromkatsiu katsiu viaaknatazs aknatazs
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmokingtime smokingtime
Reposted fromFlau Flau

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viasmokingtime smokingtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl